تبلیغات
گزارش کار شیمی - تهیه پلیمر خطی فنل فرمالدئید ـ آلی 2

تهیه پلیمر خطی فنل فرمالدئید

 

تهیه پلیمر خطی فنل فرمالدئید و تبدبل آن به پلیمر 3 بعدی در محیط اسیدی و بازی

 

 

تهیه رزول

 

در لوله آزمایش یك گرم فنل را در 2ml محلول آبی فرمالین حل كنید و به این مخلوط تقریبآ 2ml محلول آبی رقیق آمونیاك 2M اضافه نمایید . سپس چند دانه سنگ جوش را درون لوله بیندازید . لوله را به پایه تقطیر متصل نمائید، سپس لوله را با استفاده از یك چراغ بونزن به آرامی حرارت دهید تا مخلوط به رنگ سفید شیری در آید . سپس حرارت دادن را متوقف كنید در این حالت باید مخلوط صورت دو لایه ای جدا از هم در آمده باشد كه لایه زیرین به صورت ویسكوز زرد رنگ در آید و لایه‌ی بالایی نیز سفید رنگ باشد. كه بیشتر آن به صورت آب است . با استفاده از یك قطره چكان یا پی‌پت لایه بالایی را بردارید . مایع زیرین همان رزول می باشد كه حاوی مقادیر جزیی آب است . با حرارت دادن این مایع وسكوز در داخل لوله آزمایش و یا بر روی سطح شیشه ساعت (ترجیحآورقه آلومینیومی) رزین به رنگ زرد تیره در آمده قل می‌زند و نهایتآ به صورت جامد شیشه ای و قرمز قهوه‌ای رنگ تبدیل می‌شود. می‌توان حلالیت این رزین را قبل از حرارت دادن و بعد از آن به وسیله حلال‌های اتانول و استون و تولوئن بررسی و مقایسه كرد .