تبلیغات
گزارش کار شیمی - روش تهیه پلی وینیل استات ــ آلی 2

روش تهیه پلی وینیل استات

 

0.75 گرم پلی ونیل الکل را در یک بالن دو دهانه بریزید و 25 میلی لیتر اب بهان اضافه کنید. بالن را به مبرد وصل کنید و داخل حمام 90 درجه سانتیگراد بگذارید. محتویات بالن باید مرتب هم زده شود تا پلی وینیل الکل حل شود. بعد از حل شدن پلی ونیل و بر طرف شدن کف روی ان اولسی فایر یا پایدار کننده است. 0.2 گرم امونیم پرسولفات . 0.1 گرم سدیم استات را دقیقا وزن کرده و در 5 میلی لیتر اب مقطر حل کنید. این محلول را به عنوان محلول شماره دو در نظر بگیرید. 12 میلی لیتر وینیل استات را نیز به عنوان محلول شماره دو در نظر بگیرید. به هنگام اضافه کردن محلول شماره یک و دو دمای حمام را به 80 درجه سانتیگراد برسانید و به مدت 60 دقیقه دو محلول را متناوبا و قطره قطره به محتویات بالن اضافه می کنیم به طوری که ابتدا مونومر و بعد اغازگر ( ابتدا محلول شماره دو و بعد محلول شماره یک ). بعد از اینکه مونومر تمام شد حدود 5 دقیقه نیز اولسیون را هم بزنید و بعد سرد کنید.